FL-51ขาตั้งลำโพง
ขาตั้งไม้หนา เเขงเเรง
MDF ปิดผิวไม้จริง
ฐานล่าง-บนพ่นสีดำ(สีระเบิด)
ความสูง51ซม ราคาคู่ละ1,000-1,900.-powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE